PM Tekst

"Wij zijn niet zozeer anders, de rest is alleen hetzelfde."

Redigeren / Redactie

Redigeren is feitelijk het 'lopend maken van een tekst'.

Door het verwijderen van type-, spel-, en stijlfouten maken we de tekst leesbaar voor het publiek voor wie de tekst bedoeld is.
Kromme zinnen buigen we recht en daarnaast zorgen we ervoor dat de tekst ook datgene overbrengt wat de schrijver ervan wilde overbrengen.

Inmiddels hebben vele bedrijven ons al weten te vinden voor het redigeren van manuscripten, columns, bedrijfsteksten, webteksten, folders, nieuwsbrieven en nieuwsbrief items. Tot volle tevredenheid.


Redactie gaat nog een stap verder. Soms is het nodig om een tekst helemaal te herschrijven, te vereenvoudigen, in te korten, om te bouwen, te vereenvoudigen of in te korten, zonder daarbij de inhoud geweld aan te doen.

Zo wordt bijvoorbeeld van jaarverslagen vaak een publieksvriendelijke versie uitgebracht in de vorm van een samenvatting.