PM Tekst

"Wij zijn niet zozeer anders, de rest is alleen hetzelfde."

Tekstverwerking

Het uitwerken van uw handgeschreven of ingesproken manuscript, notulen, notities of aantekeningen tot WORD-documenten, het overtypen van hardcopy documenten zodat de tekst bewerkt kan worden, het opnieuw lay-outen van geconverteerde documenten. Alles is mogelijk!