PM Tekst

"Wij zijn niet zozeer anders, de rest is alleen hetzelfde."

Democratisch Onderwijs Eindhoven

DOE040 (Democratisch Onderwijs Eindhoven)Op 25 augustus 2014 is een nieuwe school van start gegaan in Eindhoven! 

Een leercommunity waar kinderen leren op hun eigen manier en in hun eigen tempo. Democratisch onderwijs voor kinderen van 4 tot 18 jaar. We werken met een sociocratisch beslismodel en de leerlingen hebben een stem in het besturen van de school.

Onze missie:

Het bieden van een inspirerende leeromgeving waarin jonge mensen zich, op basis van gelijkwaardigheid, kunnen ontwikkelen tot zelfbewuste, creactieve wereldburgers die op hun eigen manier bijdragen aan een steeds veranderende samenleving.

Kinderen kunnen gedurende de schooltijd door middel van staatsexamens hun diploma halen op elk gewenst niveau. De examens kunnen over meerdere jaren verdeeld worden.  

Kenmerkend voor een democratische school is dat het in een groene omgeving ligt en dat er voor kinderen veel mogelijkheid is om in de natuur te zijn en te leren. 


Een kind kan NIET, NIET leren!

Democratisch onderwijs is een school voor kinderen van 4 tot 18 jaar en gaat uit van het zelflerend vermogen van kinderen. Kinderen willen graag leren, het gaat vaak vanzelf. Vanaf 4/5 jaar gaan de kinderen naar de basisschool en dan wordt opeens alles georganiseerd en aangeboden. Men weet wat goed voor je is!
 
De maatschappij is echter zo hard aan het veranderen dat het maar de vraag is of wij als volwassenen kunnen bedenken wat goed is en wat je aan kennis nodig hebt.
 
Daarom wordt er bij democratisch onderwijs vanuit gegaan dat het vertrekpunt het kind zelf is. Daar waar interesse is leer je. Daar waar nieuwsgierigheid is ga je op onderzoek uit. Goed onderzoek levert niet alleen antwoorden… het levert ook weer nieuwe vragen op. Activiteiten van anderen brengen je op ideeën, zetten je in beweging. Dat is de omgeving die we kinderen willen bieden: uitdagend, inspirerend en ook veilig met veel vertrouwen. Een omgeving met veel ruimte en tijd voor creativiteit en de mogelijkheid om te ontdekken wie je bent en wie de ander is. De professionele leerkrachten zijn niet degene die slechts kennis overdragen maar ze ondersteunen, faciliteren en inspireren de persoonlijke (leer)ontwikkeling van ieder kind. We richten ons op meervoudige intelligentie en bieden daarom een breder aanbod dan een reguliere school.
 
Niet ieder kind is op hetzelfde moment toe aan het leren lezen, schrijven en rekenen. Uit onderzoek is inmiddels al gebleken dat als kinderen gedwongen worden dit zelfs tot problemen leidt die later moeilijk aan te pakken zijn. Een van de kwaliteiten van onze leerkrachten is dat we heel goed observeren zodat de ideale leermomenten van de kinderen benut worden.
 
Kenmerkend voor het onderwijs is dat we kinderen onderling niet vergelijken op cognitieve vaardigheden. Kinderen worden beoordeeld door zichzelf, de ouders en de leerkracht. We maken samen een beeld en volgen de ontwikkeling.

"Bij DOE040 is er wel structuur maar geen sturing" 

Locatie Na lang zoeken hebben is -voor een periode van circa twee jaar- onderdak gevonden op het terrein van de TU/e. In paviljoen NP, naast kinderopvang 'De Tuimelaar'.

Adres:

TU Eindhoven, Paviljoen NP, P4 (bij KDV de Tuimelaar)
Den Dolech 2
5612 AZ Eindhoven

LET OP:
Op het terrein van de TU/e kunt u alleen betaald parkeren. Als u dat niet wilt kunt u parkeren aan de rondweg (insulindelaan thv de Karpendonkse plassen).

 

Voor meer informatie omtrent de school, het team of onze missie en visie verwijs ik graag naar onderstaande links.